اقتصاد برای مدیران


در شرایط پیچیده کنونی تنها مدیرانی میتوانند در شرکت ها و سازمان های خود موفق باشند که بتوانند محیط اقتصادی تاثیر گذار بر شرکت خود را بشناسند و روند های آن را تحلیل کنند و با ابزاری هوشمند پاسخ مناسب شرکت خود را به تحولات محیطی پیدا کنند.
اگر شما مدیر یک شرکت یا سازمان هستید فارغ از تخصص و تحصیلات، بسیاری از تصمیمات مدیریتی شما مبتنی بر تاثیرات متغیرهای اقتصادی در سطح جهان،کشور و صنعت بر شرکت شماست.

اهداف کلی دوره
در این دوره ما تلاش میکنیم فارغ از تحصیلات و شخصیت، شما را با هر آنچه که لازم است از اقتصاد بدانید آشنا کنیم تا بتوانید با هوشمندی بهتری تصمیمات اقتصادی و مالی را برای شرکت خود بگیرید.
در این دوره مفاهیم اقتصادی لازم برای مدیران جهت تصمیم گیری در داخل سازمان و همچین جهت درک درست تحولات اقتصادی مدیران عرضه می شود. امروزه شرایط ویژه ای بر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی حکم فرماست و این شرایط به گونه ای است که در بسیاری از موارد حکم نهایی سرنوشت شرکت ها نه در دست مدیران آنها که از بسط کسب و کارهایشان به آنها تحمیل میشود.
برای این مقصود نظریه ها و مفاهیم کاملا کاربردی ارز و حوزه اقتصاد خرد و اقتصاد کلان گزینش شده اند و آموزش داده خواهند شد.
از مدیران انتظار میرود تا مسئولیت تصمیم گیری های مهمی نظیر تعیین میزان تولید، تعیین میزان بکارگیری نیروی انسانی و مواد اولیه و مباحثی از این دست را بر عهده بگیرند. مدیران ناگزیرند تا شناختی از ساختار بازار و همچنین پیچیدگی های رقابت و انحصار داشته باشند. این مباحث در اقتصاد خرد عرضه میشوند. همچنین مدیران بنگاه ها میدانند که فعالیت آنها بشدت تحت تاثیر تحولات اقتصادی کلان قرار میگیرد. به همین دلیل ناگزیرند تا درکی از تحلیل های موجود در این زمینه داشته باشند و بتوانند با خواندن اخبار و اطلاعات، بینشی نسبت به تحولات آن کسب کنند. این دوره به شکلی طراحی شده است تا این نیاز را تا جای ممکن به شکل کاربردی در مختصرترین زمان ممکن عرضه نماید.
در پایان دوره مدیران قادر خواهند بود….
در پایان دوره مدیران شناختی از اشکال گوناگون ساختار بازار خواهند داشت و تبعات این اشکال مختلف را بر فعالیت روزمره و تصمیم گیری های خود در می یابند. همچنین شناختی از مفاهیم کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، ارز افزوده، تورم، نرخ ارز اسمی و واقعی کسب کرده و اصلاحات اقتصاد کلان و تحلیل های موجود در رسانه ها را در یک چهارچوب منطقی و عملی درک خواهند کرد.

سرفصل و محتوای دوره
آشنایی با مفاهیم اصلی موثر در اقتصاد شرکت ها مانند نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و تاثیر هریک از آنها بر شرکت ها
آشنایی با اقتصاد خرد و کلان و تحلیل رفتار استراتژیک و رفتار در بنگاه ها
آشنایی با مفاهیم بودجه دولت، نقدینگی، سیاست های پولی و مالی و نحوه تاثیر آنها بر شرکت ها
آشنایی با تحلیل ارزی و اقتصادی در نظام بین المللی برای مدیران فعال در عرصه بازرگانی خارجی
آشنایی با بازار سرمایه، بازار بدهی، بازار بورس، و نحوه تحلیل این بازار ها
سود و زیان شرکت ها نسبت به متغیر های اقتصادی محیطی
آشنایی با مفاهیم کلی اقتصاد اثر گذار بر شرکت ها
حداکثرسازی در شرایط رکود اقتصادی و عرصه رقابتی
تحلیل چرخه اقتصادی با رویکرد کلاسیک، اقتصاد کلان در وضعیت تسویه بازارها

فهرست