به سوی تحول


در دنیای امروز که سرعت به روز شدن و نو شدن آن به مراتب از گذشته بیشتر شده است و در آینده این سرعت بیشتر نیز میشود انسان ها با مشکلات عمده ای رو به رو میشوند زیرا با یک ذهن از قبل شکل گرفته و کهنه نمیتوانند این دنیا را تغییر دهند و معنی کنند.
بخش مهمی از دنیای هر انسانی ارتباط با خود یا سایر انسان هاست و انسان با معاشرت کردن با خود و دیگر انسان ها این ارتباط را معنی میبخشد
وقتی انسان خودش و دیگران را با ذهن ثابت و از قبل تعریف شده میبیند طبیعی است که در ارتباط با خود و دیگران دچار مشکل شود. پویایی و زیبایی زندگی فدا میشود و مجموعه ای از باورهای آزمون شده جای این پویایی و زیبایی را میگیرد اما تنها مشکل این نیست که جهانی پویا و دائم در حال تغییر را ایستا، ثابت و کهنه میبیند بلکه مشکل اصلی تر از آن جا نشأت میگیرد که میخواهد این دنیا را به قد و قامت ذهن بسته خود تقلیل دهد و باور دارد که واقعیت همین چارچوب بسته و کهنه ای است که در ذهن او می گذرد. در نتیجه انسان دیگر نمی تواند جهان را آنگونه که هست ببیند.
سازمان نیز از این امر مستثنی نیست. این ذهن رهبران، مدیران و کارکنان یک سازمان است که ارتباطات درون سازمان و همچنین ارتباطات سازمان با جهان پیرامون را شکل می دهد. اگر رهبران، مدیران و کارکنان سازمان نتوانند خودشان، دیگران و جهان را آنگونه که هست ببینند و در نتیجه سازمان قادر نخواهد بود سازمانی پویا و اثرگذار خلق کنند
تنها راه حل برون رفت از این مشکلات شناخت این باورهای غلط و چارچوب های ثابت ذهن از طریق کشف خود و تلاش برای رهایی از سلطه آنهاست. رهایی از این چارچوب ها انسان را به سمت تحولی باور نکردنی پیش میبرد، تحولی که زندگی را اثربخش و پویا کرده و تجربه تسلط بر خود و زندگی را برای هر کسی به ارمغان می آورد.
بحث غیرقابل انکار این است که انسان تا زمانی که این تحول را تجربه نکند در تمام موقعیت های زندگی با فرافکنی به دنبال مقصر مشکلات خود خواهد بود، بدون آنکه بتواند کوچکترین نگاهی به خود داشته باشد.
((دوره های به سوی تحول)) فضای لازم برای کشف را برای شرکت کنندگان فراهم میکند.
دوره های به سوی تحول فرصت لازم را برای کشف توانمندی ها و ویژگی های منحصر به فرد زمینه تجارت و همچنین در زمینه خود مدیریتی برای شرکت کنندگان فراهم میکند و شرکت کنندگان را با ریشه های مشکلات و راهکارهای برون رفت از مشکلات برای حرکت به سوی تحول آشنا میکند.

 

سرفصل و محتوای دوره
بررسی موانع موجود در مسیر تحول
بررسی دست آوردهای تحول
اصلاح ساختار بینش فردی و اجتماعی
بررسی واقع بینانه پدیده های اطراف خود و نحوه برخورد با آن ها
راه حل های برون رفت از مشکلات فردی و تجاری
تغییر نظام فکری به صورت کاربرد بهینه آن در زندگی
راه های علمی تجزیه و تحلیل وقایع اطراف و تصمیم گیری های موثر و هدفمند برای بالا بردن راندمان حاصل از وقایع
تجزیه و تحلیل نظام ثروت آفرین ذهنی

فهرست