خلق پول و ثروت


تعداد کمی از مردم هستند که میدانند و باور دارند بخت و اقبال خلق کردنی است. درست مانند پول، ثروت و خوشبختی.
اگر بخواهید خوشبخت تر و ثروتمندتر شوید بجای سخت کار کردن باید پول بسازید.
برای پول ساختن باید دانش مالی خاصی پیدا کنین که در ادامه مطلب به بعضی از آنها اشاره میکنیم:
سطح پایین و متوسط جامعه برای پول کار میکنند اما پولدار ها پول میسازند.
روی نبوغ مالی خود سرمایه گذاری کنید. این باارزش ترین و قدرتمندترین دارایی شماست. معاملات داغ و پرسود هیچوقت به افراد ناوارد و تازه کار پیشنهاد نمیشود. هرچه دانش مالی و تجربه بیشتری کسب کنید راحت تر خواهید توانست در معامله ایی که به نفع شماست وارد شوید. و تشخیص معامله پرسود از معامله پرریسک راحت تر میشود.
چیزهای زیادی برای فراگرفتن وجود دارد. هرچه بیشتر یاد بگیریم پول بیشتری میسازیم. درباره همه چیز قدری بدان.
کل مسیر آزادی مالی و پول درآوردن یک بازی مهیج است. تفریح در این راه را از یاد نبرید.
گاهی در آن برنده میشوید و زمانی چیزی یاد میگیرید. اکثر مردم هرگز برنده نمیشوند چون دائم در فکر شکست هستند و از آن می هراسند.
برندگان از شکست نمیترسند ولی بازندگان چرا.
شکست بخشی از پروسه موفقیت است.
مردمی که از شکست اجتناب میورزند از موفقیت نیز اجتناب خواهند ورزید.
پول و ثروت بر اساس اطلاعات خلق میشود. مردمی در این دنیا هستند که پول زیادی دارند ولی از نظر مالی از دیگران عقب تر هستند. چون عمل گردش پول است که به خلق مقدار زیادی پول می انجامد. آنها از این کار می هراسند. چون این کار خطر دارد. ریشه واژه ارز به معنی جریان است. یک ارز نیاز دارد همیشه در جریان باشد. اگر از حرکت باز ایستد به سرعت ارزش خود را از دست میدهد.
خطر همیشه وجود دارد، خطرات را اداره کنید و از آنها نگریزید.

سه مهارت مدیریتی زیر برای ثروتمند شدن ضروری است:
مهارت گردش پول
مدیریت افراد
مدیریت زمان

 

 

اگر میخواهید پولدار شوید نخست باید بزرگ فکر کنید.
در راه ثروتمند شدن یادتان باشد سود را هنگام خرید باید برد تا هنگام فروش از دو نعمت خدادادی در مدیریت استفاده کنیم: وقتمان و مغزمان

برای ثروتمند شدن باید موانع پیروزی را پشت سر گذاشت
ترس
بدبینی
تنبلی و سستی
عادات غلط
تکبر و گستاخی
هدف زندگی یادگیری است و یادگیری در ماجراجویی نهفته است.

فهرست