موانع خلاقیت۱– انسان اول همه مفروضیات اضافی را برای یک مسئله درنظرمیگیرد.ما آدم ها معمولا در چهارچوب فکر میکنیم و این چهارچوب، ذهن را برای خلاقیت محدود میکند.
۲– انسان وقتی با مشکل مواجه میشود با اولین پاسخ به آرامش میرسد در حالیکه معمولا اولین جواب بهترین جواب نیست.
۳– ترس از احمق فرض شدن مانع از مطرح کردن ایده ها میشود.
۴– پیروی کردن کورکورانه از سنت ها
بعضی وقتها بدون آنکه علتش را بدانیم از چیزی پیروی میکنیم.
۵– تفکر منفی
راحت قضاوت کردن دیگران درحالیکه انسان های خلاق بشدت مثبت گرا هستند .تفکر خلاق تفکر چاره جویانه است.
نگاه خلاق در اوج زشتی و کثیفی باید زیبایی را ببیند.نگاه مچ گیری جلوی خلاقیت را میگیرد.

 

انواع تفکرات منفی
فرستنده
عیب جویی
شکایت کردن
بی نظمی
عصبانیت و لجبازی
سرزنش کردن و طعنه زدن
مدارا نکردن
بی احترامی و بی ادبی
خود را دست کم گرفتن
احساس ناتوانی و ترس و اندوه
ناامیدی و بی هدفی و احساس بن بست

 


۶– پرهیز از ابهام
یک برجستگی کارآفرینان این است که میتوانند در ابهام و تاریکی زندگی کنند و جسارت حرکت دارند و ساختار شکنی میکنند


۷– منطقی بودن
منطق ابزاری است که اگر از آن افراطی استفاده شود مانع خلاقیت میشود.
توانایی تفکر زنانه در خلاق بودن بیشتر است


۸– تخصص بالا
تخصص بیش از حد در یک آدم اورا تک بعدی میکند


۹– بالارفتن سن
با بالا رفتن سن انعطاف پذیری در آدم کم میشود .راه افزایش خلاقیت در سن بالا ارتباط با جوانان است


۱۰– پرهیز از بازی کردن
بازی های کودکانه خلاقیت مارا افزایش میدهند


۱۱– تفکر (من خلاق نیستم)
اگر باور کنیم که خلاق هستیم پس قطعا خلاق خواهیم بود

 

 

ده ویژگی افراد خلاق

۱-پرانرژی ولی متمرکز هستند
افراد خلاق از نظر جسمی و روحی دارای انرژی زیادی هستند. آن ها میتوانند ساعت ها روی یک کار کوچک که توجهشان را جلب کرده وقت صرف کنند اما این بدان معنا نیست که افراد خلاق بیش از حد فعال هستند. آن ها کنجکاو هستند و بی سروصدا به موضوعات مورد علاقه خود فکر میکنند.

 

۲-باهوش ولی ساده لوح هستند
این افراد باهوش هستند اما تحقیقات در سال ۲۰۱۳ نشان داده است که ضریب هوشی بالا لزوما با سطح بالای پیشرفت خلاقانه ارتباط ندارد و ویژگی های شخصیتی تاثیرگذار هستند.

 

۳-بازیگوش ولی منظم هستند
بازیگوشی یکی از ویژگی های بارز خلاقیت است اما هنگام کار روی یک پروژه افراد خلاق تمایل به نشان دادن عزم و هوش خود دارند. آن ها ساعت ها روی موضوعی کار میکنند و اغلب تا اواخر شب و تا زمانی که از کار خود راضی نشوند بیدار میمانند
یک فرد خلاق میداند خلاقیت واقعی مستلزم تلفیق سرگرمی و سخت کوشی است.

 

۴-رویا پرداز ولی واقعیت گرا هستند
افراد خلاق غالبا به عنوان افرادی رویایی توصیف میشوند اما این بدان معنا نیست که آن ها بر فراز ابرها زندگی میکنند. تمامی افراد خلاق از دانشمندان گرفته تا هنرمندان میتوانند راه حل هایی تخیلی برای موضوعات دنیای واقعی ارائه دهند.

 

۵-درونگرا و برونگرا هستند
در حالی که ما اغلب در دام دسته بندی افراد به عنوان تنها برونگرا یا درونگرا قرار میگیریم تحقیقات نشان داده است که خلاقیت به ترکیب هردو نوع شخصیت نیاز دارد و افراد خلاق تمایل دارند همزمان ویژگی های درونگرایی و برونگرایی را به نمایش بگذارند.

 

 

۶-مغرور ولی متواضع هستند
افراد خلاق تمایل دارند به دستاوردها و موفقیت های خود افتخار کنند اما از موقعیت خود، آگاه هستند و احترام فوق العاده ای برای دیگران که در حوزه کاری آنان فعالیت میکنند و از نوآوری های آن ها الهام میگیرند قائل هستند.

 

۷-دیگران را با نقش های جنسیتی نمیسنجند
روانشناسان معتقدند که افراد خلاق تا حدودی در برابر کلیشه ها و نقش های جنسیتی که جامعه سعی در اجرای آن دارد مقاومت میکنند. طبق صحبت های آن ها دختران و زنان خلاق نسبت به سایر دختران، دارای سلطه ی بیشتری هستند در حالی که آقایان خلاق نسبت به سایر مردان پرخاشگرتر و حساس تر هستند.

 

۸-محافظه کار ولی سرکش هستندنمیسنجند
ما اغلب افراد خلاق را غیرقابل انطباق و سرکش میدانیم ولی روانشناسان معتقدند که بدون پایبندی به هنجارها و فرهنگ های درونی خلاق بودن غیر ممکن است. در حالی که هنوز به دنبال راه های جدید و به روز شده ای برای انجام کارها هستید خلاقیت مستلزم سنتی بودن است.
افراد خلاق از بسیاری جهات میتوانند محافظه کار باشند ولی میدانند که گاهی نوآوری به معنای ریسک کردن است.

 

۹-دارای شور و اشتیاق و هدفمند هستند
افراد خلاق با اشتیاق فراوان از کار خود لذت میبرند اما فقط علاقه داشتن به چیزی لزوما به کارهای بزرگ منتهی نمیشود، افراد خلاق در حالی که به کار خود علاقه مند و مایل هستند که نسبت به آن انتقاد کنند، آن ها میتوانند از دریچه ی نگاه دیگران به کار خود نگاه کنند مناطقی را ببینند که به کار و پیشرفت نیاز دارد.

 

۱۰-افراد خلاق از کسب تجربه های جدید نمی هراسند
به وجود آوردن ایده های جدید و ریسک کردن اغلب مردم را به سمت انتقاد و حتی توهین سوق میدهد اما افراد خلاق تمایل به پذیرش این ریسک دارند.

 

فهرست