انواع مشتری

انواع مشتری انواع مختلف مشتری چیست؟ مشتریان نقش مهمی در هر مشاغل ایفا می کنند. برای درک رفتار مشتری و تخصیص بهتر منابع به مشتریان مختلف برای تولید بالاترین سود ، لازم است که بتوانیم انواع مختلف مشتری را شناسایی…
بیش تر بخوانید
فهرست